Pfeffer, Nina

Nina Pfeffer, M. Sc.

Doktorandin

Department Werkstoffwissenschaften (WW)
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Allgemeine Werkstoffeigenschaften)

Raum: Raum 3.22
Martensstr. 5
91058 Erlangen